Skład Rady Osiedla Czechowice w  kadencji 2015-2019:

  1. Gałąska Piotr - Wiceprzewodniczący Rady Osiedla, tel.: 32 238-88-85

  2. Gawlik Franciszek

  3. Gorlicki Daniel

  4. Kacprzyk Andrzej

  5. Kałuża Aleksandra

  6. Kasza Artur

  7. Kasza Karolina

  8. Skoczylas Agnieszka - Przewodnicząca Zarządu Osiedla, tel.: 608-589-181

  9. Skoczylas Piotr

10. Szelka Andrzej

11. Szelka Elżbieta

12. Wachtarczyk Edward

13. Wachtarczyk Maria - Przewodnicząca Rady Osiedla, tel.: 602-429-207, 32 305-22-07

14. Wachtarczyk-Wielkopolan Aleksandra - Wiceprzewodnicząca Zarządu Osiedla

15. Waresiak Agata - Wiceprzewodnicząca Zarządu Osiedla, tel.: 604-132-295

 

Siedziba: 44-109 Gliwice, ul. Nad Łąkami 1, "Stara Szkoła".