1. Utwardzenie płytami ażurowymi nawierzchni parkingu i wjazdu przy Starej Szkole

Wartość szacowana 140.000 zł, wartość faktyczna: 66.000 zł
Ilość uzyskanych głosów: 57 (z puli podstawowej)                        

 

   Żródło: https://bip.gliwice.eu/storage/dokumenty-jednostek/gcop/gbo2022/zestawienia/wyniki-glosowania-gbo/pula-podstawowa.pdf