Niestety, wyborów w Czechowicach nie będzie. Okazało się, że spośród 15 kandydatów do Rady Dzielnicy dwie osoby nie są zameldowane w Czechowicach, co uniemożliwia kandydowanie. Podczas zbierania wniosków każdą z kandydujących osób pytaliśmy o zameldowanie i każda z tych osób potwierdziła, że ma meldunek na stałe w Czechowicach i że jest w spisie wyborców. Niestety nie była to prawda.

Protokół ze sprawdzenia zgłoszeń kandydatów

22 listopada 2020 r. dodatkowe wybory odbyły się w Ligocie Zabrskiej, Szobiszowicach i Wójtowej Wsi.

Następne wybory do Rad Dzielnic odbędą się do 12 miesięcy po wyborach do Rady Miasta, a obecna kadencja Rady Miasta kończy się w roku 2023. Tak więc przez najbliższe cztery lata nie będziemy mieli w Czechowicach bardzo ważnego organu reprezentującego mieszkańców naszej dzielnicy.

Do zadań Rady Dzielnicy należy między innymi:

  • opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta dotyczących Dzielnicy
  • opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dotyczących Dzielnicy
  • opiniowanie planów inwestycji i remontów na terenie Dzielnicy, realizowanych przez Miasto
  • opiniowanie zmian w sieci szkół
  • opiniowanie rozwiązań komunikacji publicznej na terenie Dzielnicy
  • formułowanie wniosków do budżetu Miasta i wieloletnich planów inwestycyjnych na etapie ich projektowania
  • formułowanie wniosków w innych sprawach ważnych dla mieszkańców Dzielnicy
  • wyrażanie opinii w konsultacjach
  • określanie trybu i formy zasięgania opinii mieszkańców Dzielnicy 

 

Rada Miasta Gliwice wyznaczyła na dzień 22 listopada 2020 r. termin ponownych wyborów do Rad Dzielnic: Czechowice, Ligota Zabrska, Szobiszowice i Wójtowa Wieś.

Kandydatów można zgłaszać do 1 października włącznie. Wymagane jest uzyskanie pisemnego poparcia co najmniej 25 mieszkańców dzielnicy. Aby wybory mogły się odbyć musi być zgłoszonych co najmniej 15 kandydatów.

Szczegóły są podane na stronie Urzędu Miasta.

Zebranie kandydatów do Rady Dzielnicy Czechowice odbędzie się 15 września o godzinie 18:00 w Starej Szkole w Czechowicach ul. Nad Łąkami 1.

 


 

 

 

 

 

Kończy się kadencja obecnych Rad Osiedla. Wybory nowych rad odbędą się 7 kwietnia.

Miejska Komisja Wyborcza wydała w tej sprawie ogłoszenie:

 

W Czechowicach nie ma Rady Dzielnicy.

Ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Dzielnicy Czechowice kadencji 2019-2024 wybory w dniu 7 kwietnia 2019 r. nie odbyły się.

Nie doszły do skutku również wybory dodatkowe, zaplanowane na 22 listopada 2020 roku. Ponownie było zbyt mało poprawnie zgłoszonych kandydatów. Więcej informacji

Kolejne wybory Rady Dzielnicy mają się odbyć w roku 2024.
 
Do 2019 roku działała w Czechowicach Rada Osiedla.